Een schade aan uw e-bike is altijd vervelend, maar met de e-bikeverzekering van Kingpolis wordt het snel en goed opgelost. Kingpolis zorgt ervoor dat de financiën met de rijwielhandelaar worden geregeld. U hoeft dus geen geld voor te schieten. Indien van toepassing betaalt u alleen het eigen risico van € 25,- aan de rijwielhandelaar.
​

Cascoschade

Schade melden bij KingpolisU kunt voor het vaststellen van een cascoschade terecht bij elke erkende fietsenmaker. Een fietsenmaker is erkend als hij als zodanig (rijwielzaak) bij de kamer van koophandel staat ingeschreven. Wanneer u de schade heeft laten taxeren kunt u uw schade online melden (toedracht plus taxatie). Na goedkeuring van uw schade wordt het schadebedrag door Kingpolis aan de rijwielzaak uitgekeerd of aan u wanneer u het bedrag heeft voorgeschoten.
 

Diefstalschade

In geval van een diefstalschade dient u de fietssleutels plus kopie aankoopnota plus kopie aangifte politie per post aangetekend naar Kingpolis toe te sturen. Uw diefstalschade wordt door Kingpolis beoordeeld en bij goedkeuring kan u een nieuwe fiets voor de verzekerde waarde uitzoeken. Kingpolis betaalt het bedrag aan de rijwielzaak waar u de nieuwe e-bike bestelt.


Zo meldt u een schade bij Kingpolis

Heeft u een schade gehad? Wanneer u de schade heeft laten taxeren door uw rijwielzaak, dan kunt u uw schade verder volledig digitaal melden. klik op "schade melden", vul het formulier op de pagina van Kingpolis zo volledig mogelijk in, upload de gevraagde bijlagen en klik daarna op "verzenden".

schade melden bij Kingpolis

Schadevergoeding

Heeft u recht op een schadevergoeding? Kingpolis zorgt ervoor dat de financiën met de rijwielhandelaar van uw keuze worden geregeld. U hoeft dus geen geld voor te schieten, u betaalt alleen, indien van toepassing, het eigen risico van € 25,- aan de rijwielhandelaar.

Geen schadevergoeding

Heeft u geen recht op schadevergoeding of alleen gedeeltelijk? Dan wijst Kingpolis uw schade (deels) af. U ontvangt hierover een bericht.
Bent u het niet eens met die afwijzing? Dan kun u ons dit laten weten via het contactformulier op onze contactpagina. In dat geval zullen wij de afwikkeling door Kingpolis beoordelen en u laten weten of Recreatie Zeker het met het standpunt van Kingpolis wel of niet eens is. Wanneer wij het oneens zijn met de (gedeeltelijke) afwijzing, zullen wij hierover contact opnemen met Kingpolis en alsnog proberen uw schade vergoed te krijgen.
Kingpolis zal u vervolgens laten weten of u alsnog een schadevergoeding krijgt, of dat zij bij hun standpunt blijven. Dit is dan hun definitieve standpunt. Bent u het hier dan nog steeds niet mee eens, dan kunt u via de klachtenprocedure van Kingpolis, een klacht indienen.