Veel gestelde vragen

Kijk op deze pagina of jouw vraag al vermeld staat bij de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij of is het antwoord onvoldoende duidelijk, neem dan contact op via onze contactpagina.
Ik ben een fietssleutel kwijt! Wat moet ik doen?
Als u een fietsleutel bent kwijtgeraakt, dan is het zaak om z.s.m. een nieuwe sleutel bij te bestellen. Geef dit ook meteen door aan ons via het wijzigingsformulier op onze klantenservicepagina. Geef tevens het nieuwe sleutelnummer aan ons door.
Voor een AXA slot:  http://keyservice.axa-stenman.com
Voor een ABUS slot; http://abus-sleutelservice
Voor alle andere fietssleutels : http://fietssleutels.nl
Welk slot moet ik op mijn e-bike gebruiken?
Uw e-bike is verzekerd tegen diefstal als u een ART goedgekeurd slot met minimaal 2 sterren gebruikt. Op www.stichtingart.nl ziet u welke sloten hieraan voldoen. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons.
Ik heb een e-bike van iemand overgenomen. Kan ik ook de e-bikeverzekering overnemen?
U kunt de verzekering niet overnemen. U dient voor deze e-bike een nieuwe verzekering aan te vragen. Kijk voor een vergelijking en  premieberekening op onze homepage
Is het mogelijk om de premie van de e-bikeverzekering in termijnen te betalen?
U kunt bij alle e-bikeverzekeraars waar wij mee samenwerken er voor kiezen om uw e-bikeverzekering per maand of jaar te betalen.
In welke regio valt mijn postcode?
De regioïndeling verschilt per verzekeraar. Kijk hieronder voor de verschillende regioïndelingen.

Kingpolis:
Onderstaande de verschillende regio's en de postcodes die hierin vallen:

Postcodegebied Regio 1 (laagste premie):
3240-3257, 4300-4799, 6900-8199, 8250-8899, 8936-9699, 9750-9999.

Postcodegebied Regio 2 (gemiddelde premie): 
1120-1299, 1380-1999, 2063-2259, 2290-2299, 2340-2499, 2630-2999, 3100-3239, 3258-3429,
3440-3499, 3600-3719, 3724-3799, 3821-4299, 4838-4999, 5053-5199, 5238-5599, 5668-6039,
6050-6129, 6138-6199, 6230-6399, 6430-6499, 6550-6799, 6850-6899.

Postcodegebied Regio 3 (hoogste premie):
1000-1119, 1300-1379, 2000-2062, 2260-2289, 2300-2339, 2500-2629, 3000-3099, 3430-3439,
3500-3599, 3720-3723, 3800-3820, 4800-4837, 5000-5052, 5200-5237, 5600-5667, 6040-6049,
6130-6137, 6200-6229, 6400-6429, 6500-6549, 6800-6849, 8200-8248, 8900-8935, 9700-9749.

Allianz Global Assistance:
Allianz Global Assistance kent ook 3 regio's.
Regio 1 is hier de hoogste premie
Regio 2 is hier de gemiddelde premie
Regio 3 is hier de laagste premie
Klik hier voor het volledige regio van indeling van Allianz Globval Assistance

Unigarant Verzekeringen:
Unigarant Verzekeringen kent ook 3 regio's.
Regio 1 is hier de laagste premie
Regio 2 is hier de gemiddelde premie
Regio 3 is hier de hoogste premie
Klik hier voor het volledige regio van indeling van Unigarant Verzekeringen

De berekeningsmodule op de website doet het niet, hoe kan ik nu een premie voor mijn Kingpolis e-bikeverzekering berekenen?
Mocht u gebruik maken van de browsers Safari (Apple), Firefox, of Opera, dan functioneert de  premieberekeningsmodule op onze website niet goed. Klik dan hier om uw premieofferte aan te vragen. U krijgt dan binnen 24 uur uw premieofferte toegemaild.
Binnen hoeveel dagen moet ik bij diefstal aangifte doen?
Wij vragen van u om zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 5 dagen aangifte van diefstal van uw e-bike te doen bij de politie. Dat kan tegenwoordig 24-uur per dag online via www.politie.nl/aangifte
Mijn e-bike is gestolen. Wat moet ik doen?
Per e-bikeverzekeraar verschilt het een klein beetje wat de verzekeraar van u verlangt in geval van een diefstal schade. Kijk hieronder bij de verzekeraar waar u uw e-bikeverzekering heeft afgesloten om te zien wat er van u verlangd wordt.

Kingpolis:
Bij diefstal doet u zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 5 dagen politieaangifte. Vervolgens meldt u de schade waarbij u de volgende documenten aangetekend dient te versturen naar KingPolis,  Postbus 148, 8530 AC Lemmer :
1. het volledige procesverbaal van aangifte http://politie.nl/aangifte
2. de twee originele sleutels van de e-bike, Onze tip: plak de sleutels stevig vast in de envelop.
3. de aankoopnota (en/of afleverdocument NFP) en graag
4. een kopie van de polis (niet noodzakelijk)

Allianz Global Assistance
Bij diefstal doet u zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 5 dagen politieaangifte. Vervolgens meldt u de schade. Bij de schademelding dient Allianz Global Assistance de volgende stukken te ontvangen:
 • het originele politierapport;
 • de twee originele fietssleutels. Minimaal 1 sleutel moet sporen van gebruik hebben. De sleutelnummers moeten al bij Allianz Global Assistance bekend zijn staan vermeld op uw polisblad.
Zodra Allianz Global Assistance alle benodigde stukken heeft ontvangen, beoordelen zij of u recht heeft op schadevergoeding. Uiterlijk op de zevende kalenderdag na het melden van de diefstal, wordt het verzekerde bedrag min de afschrijving en eigen risico overgemaakt naar uw bankrekening. Allianz Global Assistance moeten dan wel alle benodigde stukken binnen deze termijn van u hebben ontvangen;
Wordt de e-bike na uitbetaling teruggevonden? Neem dan contact met ons op. De schadevergoeding mag u houden, maar Allianz Global Assistance is eigenaar van de gestolen e-bike.

Unigarant Verzekeringen
Bij diefstal neemt u de volgende stappen:
 1. Meld de e-bikediefstal zo snel mogelijk
 2. Geef zo snel mogelijk alle informatie, zodat Unigarant de schade vlot kan afhandelen
 3. Doe direct aangifte bij de politie in geval van diefstal
 4. Meld Unigarant als de schade ook door een andere verzekering is gedekt, bijvoorbeeld uw inboedelverzekering.
Wat moet ik doen bij een casco schade?
Wat u moet doen bij een beschadiging aan uw e-bike verschilt ook weer per verzekeraar. Kijk hieronder bij wat er door uw verzekeraar van u verlangd wordt.

Kingpolis:
U heeft cascoschade aan uw e-bike. Dan gaat u naar uw rijwielhandelaar om een taxatie te laten doen van de schade.
U meldt uw schade online bij Kingpolis of download het schadeaangifteformulier.
In beide gevallen voegt u een toedrachtomschrijving en de taxatie van de schade door uw rijwielhandelaar toe.

Allianz Global Asssitance:
Bij schade moet u zo snel mogelijk de schade melden.  U kunt uw schade zowel online als via het te downloaden schadeaangifteformulier melden. Voeg in beide gevallen de gevraagde stukken  toe.
• Bij schade moet de verzekerde waarde aangetoond worden via een aankoopnota of taxatierapport van een rijwielspecialist. Is de aankoopnota of taxatierapport bij de start van de verzekering ouder dan 6 maanden? Dan gaan wij bij schade niet uit van de verzekerde waarde maar van de dagwaarde.
• Bij schade is het mogelijk dat wij bij frame- en lakschade kiezen voor gespecialiseerd herstel door Unlimited Colours. Na reparatie krijgt u van hen bij frameherstel levenslange garantie. Op lakherstel wordt zeven jaar garantie gegeven.
• De schade aan de e-bike mag gerepareerd worden nadat Allianz Global Assistance daarvoor toestemming heeft geven.

Unigarant Verzekeringen:
Bij schade moet u zo snel mogelijk de schade melden. U kunt uw schade zowel online als via het te downloaden schadeaangifteformulier melden. Voeg in beide gevallen de gevraagde stukken toe. U bent verplicht:

 • zo snel mogelijk de schade te melden;
 • de schade zoveel mogelijk te beperken; 

 • de aanwijzingen van Unigarant Verzekeringen en/of de expert op te volgen; 

 • alle medewerking te verlenen; 

 • op tijd alle informatie te geven, zodat Unigarant Verzekeringen de schade kan beoordelen; 

 • geen toezegging te doen, verklaring af te geven of handeling te verrichten die de belangen van Unigarant Verzekeringen kan schaden;
 • eerst met Unigarant Verzekeringen overleg te plegen voordat u de schade laat repareren of restanten vernietigt en/of daarvan afstand doet;
 • de schade aan te tonen dan wel aannemelijk te maken;

 • na reparatie de gespecificeerde nota naar Unigarant Verzekeringen toe te zenden;

 • Unigarant Verzekeringen te melden als de schade ook door een andere verzekering is verzekerd of te verhalen is op een ander.