Schade melden

Zo meld je een schade bij ons

Heeft u een schade gehad? Bij ons kunt u uw schade volledig digitaal melden.
  1. Klik op het logo van de verzekeraar waarvan u de e-bikeverzekering heeft afgesloten
  2. Vul het online schadeformulier zo volledig mogelijk in
  3. Voeg eventueel gevraagde bijlage(n) bij.

Schade melden bij Kingpolis Schade melden bij Allianz Global Assistance Schade melden Unigarant Verzekeringen


Afhandeling

Zodra de verzekeraar uw schadeclaim heeft ontvangen, wordt deze in behandeling genomen. Als de verzekeraar meer informatie nodig heeft, zullen zij contact met u opnemen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het schadebedrag hoog is, schakelen zij een onafhankelijke expert in. Deze expert stelt de aard en de omvang van de schade vast.
Bent u het niet eens met het oordeel van de expert? Dan kunt u altijd zelf een tweede expert inschakelen. Zo’n tweede expert wordt een contra-expert genoemd. Krijg u gelijk dan betaalt de verzekeraar een aanvullende vergoeding en ook de kosten van de experts. Is dit niet het geval, dan zijn de kosten van de contra-expert voor uzelf. Meer informatie over het inschakelen van een contra-expert vindt u in de voorwaarden van uw verzekering.

Schadevergoeding

Heeft u recht op een schadevergoeding? Dan vergoedt de verzekeraar de schade zo snel mogelijk.
Eerst zal de verzekeraar met een brief laten weten dat u voor schadevergoeding in aanmerking komt en wat de hoogte van de vergoeding is. Daarna duurt het over het algemeen maximaal 5 werkdagen voordat het uitgekeerde bedrag op uw Nederlandse bankrekening staat. Heeft u een buitenlandse rekening? Reken dan op maximaal 10 werkdagen.

Geen schadevergoeding

Heeft u geen recht op schadevergoeding of alleen gedeeltelijk? Dan wijst de verzekeraar uw schade (deels) af. U ontvangt hierover van de verzekeraar een bericht.
Bent u het niet eens met die afwijzing? Dan kun u ons dit laten weten. In dat geval zullen wij de afwikkeling door de verzekeraar beoordelen en u laten weten of het het met het standpunt van de verzekeraar wel of niet eens zijn. Wanneer wij het oneens zijn met de (gedeeltelijke) afwijzing, zullen wij hierover contact opnemen met de verzekeraar en alsnog proberen uw schade vergoed te krijgen.
De verzekeraar laat u vervolgens weten of u alsnog een schadevergoeding krijgt, of dat zij bij hun standpunt blijven. Dit is dan hun definitieve standpunt. Bent u het hier dan nog steeds niet mee eens, dan kun u hier via de klachtenprocedure van de verzekeraar, hierover een klacht indienen.

Ebike-verzekeren.nl is een website van Recreatie Zeker. Wij nemen uitsluitend schademeldingen van eigen klanten in behandeling. U kunt controleren of u klant bent van Recreatie Zeker door uw polis te raadplegen.